Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College voor Toetsen en Examens (CvTE) Actief van 01-01-2009 t/m heden

Zie ook

College voor Toetsen en Examens (CvTE)

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 09-10-2020
Actief van 01-01-2009 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Muntstraat 7
3512 ET Utrecht
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 315
3500 AH Utrecht
Telefoon (030) 284 07 00 (algemeen)
Internet https://www.cvte.nl/ (algemeen)
E-mail info@cvte.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 42,0 (op 31-12-2019)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
30-04-2020 TK 35300-VIII nr. 158
01-05-2015 TK 34000 VIII, nr. 94

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

  • Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale examens, de centrale rekentoets en de staatsexamens in het voortgezet onderwijs;
  • de examens rekenen, Nederlandse taal en Engels in het (middelbaar) beroepsonderwijs;
  • de centrale eindtoets in het primair onderwijs;
  • en de staatsexamens Nederlands als tweede taal.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina