Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen Geldend van 01-08-2015 t/m heden

Zie ook

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Geldend van 01-08-2015 t/m heden

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Postadres Postbus 100
7900 AC Hoogeveen
Telefoon 14 0528 (algemeen)
Internet https://www.dewoldenhoogeveen.nl (algemeen)
E-mail info@dewoldenhoogeveen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Bevoegdheden

De bestuursorganen van de deelnemers bepalen in afzonderlijke delegatie-, mandaat- en volmachtbesluiten, welke bevoegdheden worden over- of opgedragen, of toegekend worden aan het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-08-2015 Gemeente De Wolden College van burgemeester en wethouders
01-08-2015 Gemeente Hoogeveen College van burgemeester en wethouders

Financieel

Organisatiecode 0832

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (4):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Datum van oprichting 01-08-2015
Bezoekadres Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Postadres Postbus 100
7900 AC Hoogeveen
Telefoon 14 0528 (algemeen)
Internet https://www.dewoldenhoogeveen.nl (algemeen)
E-mail info@dewoldenhoogeveen.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina