Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling HALte werk Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling HALte werk

Laatst bijgewerkt op: 09-05-2019
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Mallegatsplein 10
1815 AG Alkmaar
Postadres Postbus 8002
1802 KA Alkmaar
Telefoon 14 072 (algemeen)
Internet https://www.haltewerk.nl (algemeen)
E-mail klacht@haltewerk.nl (klacht)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling HALte werk
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder HALte werk

Bevoegdheden

De colleges van de deelnemende gemeenten zullen in afzonderlijke mandaatbesluiten bepalen welke bevoegdheden, die samenhangen met de taken als vermeld in artikel 4 van de regeling, gemandateerd dienen te worden aan het bestuur dan wel aan de directeur van HALte werk.

Het bestuur houdt een register bij van de aan het bestuur respectievelijk aan de directeur gemandateerde bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2015 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Heerhugowaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Langedijk College van burgemeester en wethouders

Financieel

Organisatiecode 0847

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke grondslagen (4):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan HALte werk
Datum van oprichting 01-01-2015
Bezoekadres Mallegatsplein 10
1815 AG Alkmaar
Postadres Postbus 8002
1802 KA Alkmaar
Telefoon 14 072 (algemeen)
Internet https://www.haltewerk.nl (algemeen)
E-mail klacht@haltewerk.nl (klacht)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina