Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heerhugowaard (Heerhugowaard)

Zie ook

Gemeente Heerhugowaard (Heerhugowaard)

Adresgegevens

Bezoekadres Parelhof 1
1703 EZ HEERHUGOWAARD
Postadres Postbus 390
1700 AJ HEERHUGOWAARD
Telefoon 14 072 (algemeen)
Internet http://www.heerhugowaard.nl (algemeen)
E-mail post@heerhugowaard.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 39.99 km2
Aantal inwoners 50475
Inwoners per km2 1262
Plaatsen binnen deze gemeente Heerhugowaard
Totaal aantal zetels gemeenteraad 31

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. A.B. Blase (PvdA)
Fractievoorzitter Mw. G. Klercq-Glas (CDA)
Mw. TJ. Visser-Hogeterp (ChristenUnie)
Dhr. M. Feelders (D66)
Dhr. C. Kwint (GroenLinks)
Mw. M. Bankras-van der Klein (HOP)
Dhr. S. Visser (Nederland Duurzaam)
Dhr. S. Brau (PvdA)
Mw. A. Valent-Groot (Senioren Heerhugowaard)
Dhr. F. Hoekstra (VVD)
Locoburgemeester Dhr. G. Oude Kotte (CDA)
Raadsgriffier Mw. mr. E.A. Schreiner
Raadslid Dhr. N. Kevek (CDA)
Dhr. J. John (CDA)
Mw. G. Klercq-Glas (CDA)
Mw. J. van Ling-Wanst (CDA)
Mw. TJ. Visser-Hogeterp (ChristenUnie)
Dhr. M. Feelders (D66)
Mw. A. Grim (D66)
Mw. R. van Dijk (D66)
Mw. D. Barhorst (GroenLinks)
Dhr. C. Kwint (GroenLinks)
Dhr. F. de Bont (HOP)
Dhr. R. Schoemaker (HOP)
Mw. A. Arissen (HOP)
Mw. C.P.M. van 't Schip-Nieuwboer (HOP)
Mw. F. de Nijs-van Marle (HOP)
Mw. H. Verhagen (HOP)
Mw. M. Bankras-van der Klein (HOP)
Dhr. M. Poland (Nederland Duurzaam)
Dhr. S. Visser (Nederland Duurzaam)
Dhr. H. Louis (PvdA)
Dhr. S. Brau (PvdA)
Dhr. G. Dirkmaat (Senioren Heerhugowaard)
Dhr. N. Troost (Senioren Heerhugowaard)
Dhr. W. Mandersloot (Senioren Heerhugowaard)
Mw. A. Valent-Groot (Senioren Heerhugowaard)
Mw. J. van Ruitenbeek (Senioren Heerhugowaard)
Dhr. A. Harren (VVD)
Dhr. F. Hoekstra (VVD)
Dhr. W. Boer (VVD)
Mw. F. Lammerts (VVD)
Mw. V.T.A. Wanst (VVD)
Secretaris Dhr. A. Meijer
Wethouder Dhr. G. Oude Kotte (CDA)
Dhr. J. Does (HOP)
Dhr. J. van der Starre (Senioren Heerhugowaard)
Mw. M. Stam-de Nijs (VVD)

Gemeenteraad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
HOP 7
VVD 5
Senioren Heerhugowaard 5
CDA 4
D66 3
Nederland Duurzaam 2
PvdA 2
GroenLinks 2
ChristenUnie 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015
Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015
Terug naar begin van de pagina