Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Dijk 15
5521 AW Eersel
Postadres Dijk 15
5521 AW Eersel
Telefoon (0497) 53 13 00 (algemeen)
Internet http://www.kempengemeenten.nl (algemeen)
E-mail secretariaatvth@kempengemeenten.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Reusel-De Mierden
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2010 Gemeente Bergeijk
01-01-2010 Gemeente Bladel
01-01-2010 Gemeente Eersel
01-01-2010 Gemeente Oirschot
01-01-2010 Gemeente Reusel-De Mierden

Doel

De regeling wordt getroffen ter gezamenlijke behartiging van de afzonderlijke en gemeenschappelijke belangen van de colleges op het gebied van: a. Informatie en communicatie technologie, waaronder Samenwerking geografische informatievoorziening. (SSC); b. Werk, inkomen en zorg (ISD); c. Personeel & Organisatie (P&O); d. Jeugdhulp (JH), en e. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Financieel

Organisatiecode 0665

Grondslagen

Instellingsbesluiten (7) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bladel/CVDR39511/CVDR39511_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bladel/CVDR406744/CVDR406744_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Reusel-De%20Mierden/CVDR443849/CVDR443849_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-38785.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-38913.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-16948.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-17189.html
Wettelijke voorschriften (4) Algemene wet bestuursrecht
Archiefwet 1995
Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Afkorting GRSK
Bezoekadres Dijk 15
5521 AW Eersel
Postadres Dijk 15
5521 AW Eersel
Telefoon (0497) 53 13 00 (algemeen)
Internet http://www.kempengemeenten.nl (algemeen)
E-mail secretariaatvth@kempengemeenten.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina