Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 15-06-2021 Op 27-09-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 15-06-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Dijk 15
5521 AW Eersel
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 11
5540 AA Reusel
Telefoon (0497) 65 06 50 (algemeen)
Internet https://www.kempengemeenten.nl (algemeen)
E-mail info@kempengemeenten.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Samenwerking Kempengemeenten
Archiefzorgdrager Samenwerking Kempengemeenten

Bevoegdheden

Zie artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2010 Gemeente Bergeijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Bladel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Eersel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Oirschot Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Reusel-De Mierden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ter gezamenlijke behartiging van de afzonderlijke en gemeenschappelijke belangen van de bestuursorganen op het gebied van:

a. Informatie en communicatie technologie, waaronder Samenwerking geografische informatievoor-ziening (SSC);

b. De Wmo, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Jeugdwet, minimaregelingen en bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet (MD);

c. Personeel & Organisatie (P&O);

d. Jeugdhulp (JH), en

e. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Financieel

Organisatiecode 0665
KvK-nummer 17285571

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerking Kempengemeenten
Datum van oprichting 01-01-2010
Bezoekadres Dijk 15
5521 AW Eersel
Postadres Postbus 11
5540 AA Reusel
Telefoon (0497) 65 06 50 (algemeen)
Internet https://www.kempengemeenten.nl (algemeen)
E-mail info@kempengemeenten.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.