Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Uitvoerders Wlz Actief van 01-01-2015 t/m heden

Zie ook

Uitvoerders Wlz

Actief van 01-01-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Cluster van zbo's
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Aantekening Dit is een cluster van zbo’s waarop de kaderwet zelfstandige bestuursorganen niet van toepassing is. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden niet in dit register benoemd. Het betreft zorgverzekeraars die door de NZa zijn toegelaten als Wlz-uitvoerder.
Kaderwet zbo's van toepassing Nee

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

Doelmatige en kwalitatief verantwoorde uitvoering van de Wlz, in het bijzonder de uitvoering van de zorgplicht voor de eigen verzekerden.

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina