Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Zie ook

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postadres Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Telefoon 070 340 79 11 (algemeen)
Fax 070 340 78 34
Internet http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws (algemeen)

Beschrijving

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. De naam van het ministerie is laatstelijk gewijzigd bij k.b. van 22 augustus 1994, nr. 94.006521.

Functies

Secretariaat staatssecretaris van VWS mw. A.A. Kalpoe
Politiek adviseur staatssecretaris P. Blokhuis R. Broekema
Politiek adviseur minister Hugo de Jonge B. van den Brink
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport P. Blokhuis
Secretariaat Minister van VWS mw. C.J. Braun - van Vlijmen
Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / vicepremier Hugo de Jonge
Secretariaat Minister voor Medische Zorg en Sport mw. R.M. Kartodikromo-Schouten
Politiek adviseur Minister B. Bruins R. ten Have

Relaties

Heeft zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (16) CAK
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
CIZ
College sanering zorginstellingen
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
FMMU Advies B.V.
Keuringsinstanties Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Cluster)
Medisch-ethische toetsingscommissies (Cluster)
Nederlandse Transplantatie Stichting
Nederlandse Zorgautoriteit
Pensioen- en Uitkeringsraad
Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN (Cluster)
Uitvoerders Wlz (Cluster)
Zorginstituut Nederland
Zorgkantoren Wlz (Cluster)
ZorgOnderzoek Nederland / Medische Wetenschappen
Organisatie-onderdelen (6) Algemene Leiding / Bestuur
Beleidsdirecties
Centrale dienstonderdelen
Onderzoeksinstituten
Overleg- en Adviescommissies
Staatstoezicht
Terug naar begin van de pagina