Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling VIXIA Geldend van 01-02-2016 t/m 01-01-2020

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling VIXIA

Laatst bijgewerkt op: 17-01-2020
Geldend van 01-02-2016 t/m 01-01-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Millenerweg 2-8
6136 KW Sittard
Postadres Postbus 239
6130 AE Sittard
Telefoon (046) 4 577 577 (algemeen)
Internet http://www.vixia.eu (algemeen)
E-mail info@vixia.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling VIXIA
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeenschappelijke Regeling Vixia
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijke Regeling Vixia
Beleidsterreinen Sociale zekerheid | Werkloosheid,
Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid,
Werk | Werkgelegenheid

Bevoegdheden

Ter behartiging van het in artikel 3 van de regeling genoemde belang dragen de colleges aan het bestuur van het openbaar lichaam al hun bevoegdheden en verplichtingen over met betrekking tot de uitvoering van de Wsw.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
21-02-2002 Gemeente Beek
21-02-2002 Gemeente Sittard-Geleen
21-02-2002 Gemeente Stein

Doel

Het belang ter behartiging waarvan de regeling is getroffen, omvat de integrale uitvoering van de Wsw en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke grondslagen (2):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina