Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Beek (Beek)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 01-01-2021 Op 01-01-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 01-01-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 9
6191 KA BEEK LB
Provincie Limburg
Postadres Postbus 20
6190 AA BEEK LB
Telefoon (046) 438 92 22 (algemeen)
Internet http://www.gemeentebeek.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentebeek.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 21,04 km2
Aantal inwoners 15895
Inwoners per km2 755
Plaatsen binnen deze gemeente Beek LB, Maastricht-Airport, Spaubeek

Functies

Burgemeester Mw. C. van Basten-Boddin (D66)
Fractievoorzitter Dhr. D.E.L. Hendrix (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek),
Dhr. M.L.M. Theuns (CDA),
Dhr. H.J.M. Heitzer (Progressief Beek),
Dhr. M. Schraven (Senioren Belang Beek),
Dhr. G.A.E. Nysten (VVD)
Locoburgemeester Dhr. M.G.M. van Es (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek)
Raadsgriffier Dhr. drs. G.H.M. Erven
Raadslid Dhr. D.E.L. Hendrix (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek),
Dhr. D.N.T. van Es (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek),
Dhr. M.J.A.M. Meurkens (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek),
Dhr. P.J.H.M. Montulet (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek),
Mw. M.J. van Reenen (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek),
Dhr. G.A.M.G. Ghijsen (CDA),
Dhr. M.L.M. Theuns (CDA),
Dhr. M.M.R. Schwillens (CDA),
Dhr. R.R.A. Beaumont (CDA),
Mw. M.J.E.J. de Bruijn-de Vos (CDA),
Dhr. C.G.M.H. Wilems (Progressief Beek),
Dhr. H.J.M. Heitzer (Progressief Beek),
Dhr. J.M.D. Pirson (Progressief Beek),
Dhr. M.B.E.J. Kösters (Progressief Beek),
Dhr. M. Schraven (Senioren Belang Beek),
Dhr. G.A.E. Nysten (VVD),
Mw. I.F.M. Roebroek-Keulers (VVD)
Secretaris Dhr. J. Crucq
Wethouder Dhr. H.G.J. Schoenmakers (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek),
Dhr. M.G.M. van Es (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek),
Dhr. H.J.A.M. Hodzelmans (CDA),
Dhr. R. Diederen (CDA)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek 5
CDA 5
Progressief Beek 4
VVD 2
Senioren Belang Beek 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)