Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden 2015 Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden 2015

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
4205 AZ Gorinchem
Postadres Postbus 112
4200AC Gorinchem
Telefoon (018) 365 95 70 (algemeen)
Internet http://www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl/contact (algemeen)
E-mail m.denbreejen@gorinchem.nl (algemeen)

Basisgegevens

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Gorinchem

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie
02-02-2013 Gemeente Giessenlanden
02-02-2013 Gemeente Gorinchem
02-02-2013 Gemeente Hardinxveld-Giessendam
02-02-2013 Gemeente Leerdam
02-02-2013 Gemeente Molenwaard
02-02-2013 Gemeente Zederik

Grondslagen

Instellingsbesluiten (1) https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/wp-content/uploads/2016/07/Gewijzigde-GRAV-versie-20152909.pdf

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio-AV
Bezoekadres Stadhuisplein 1
4205 AZ Gorinchem
Postadres Postbus 112
4200AC Gorinchem
Telefoon (018) 365 95 70 (algemeen)
Internet http://www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl/contact (algemeen)
E-mail m.denbreejen@gorinchem.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina