Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gorinchem (Gorinchem)

Zie ook

Gemeente Gorinchem (Gorinchem)

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
4205 AZ GORINCHEM
Postadres Postbus 108
4200 AC GORINCHEM
Telefoon (0183) 65 95 95 (algemeen)
Internet http://www.gorinchem.nl (algemeen)
E-mail Gemeente@Gorinchem.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 21.99 km2
Aantal inwoners 35070
Inwoners per km2 1594
Plaatsen binnen deze gemeente Dalem, Gorinchem
Totaal aantal zetels gemeenteraad 25

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. drs. R.W.J. Melissant-Briene MSM (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. L.A. Onvlee (CDA)
Mw. M.J. Molengraaf-Vullers (ChristenUnie/SGP)
Dhr. drs. P.C.J. Schefferlie (Democraten Gorinchem)
Dhr. I. Tekir MSc (D66)
Mw. E.W.H. Hamann (Gorcum Actief)
Dhr. R. van Breemen (GroenLinks)
Dhr. J.C. Oostrum (PvdA)
Mw. E. Dansen (SP)
Mw. R. van Maaren (Stadsbelang)
Mw. mr. A. Mager (VVD)
Locoburgemeester Dhr. D. van Zanten (Stadsbelang)
Raadsgriffier Dhr. H. Sepers BA
Raadslid Dhr. L.A. Onvlee (CDA)
Mw. J. van Oversteeg (CDA)
Dhr. ing. F. Barth (ChristenUnie/SGP)
Mw. M.J. Molengraaf-Vullers (ChristenUnie/SGP)
Dhr. C. van Willigen (Democraten Gorinchem)
Dhr. drs. P.C.J. Schefferlie (Democraten Gorinchem)
Dhr. H. Chaaby (Democraten Gorinchem)
Mw. L.P.W. Pellikaan (Democraten Gorinchem)
Dhr. I. Tekir MSc (D66)
Mw. I. Zwaan (D66)
Mw. E.W.H. Hamann (Gorcum Actief)
Dhr. R. van Breemen (GroenLinks)
Dhr. A. Koçak (PvdA)
Dhr. J.C. Oostrum (PvdA)
Dhr. M.A. Hachhouch (PvdA)
Dhr. E. Güngör (SP)
Mw. E. Dansen (SP)
Dhr. B.C.S. Bahlman (Stadsbelang)
Dhr. G.J. van der Lee (Stadsbelang)
Dhr. H.J. van Mourik (Stadsbelang)
Dhr. J.M. Roeland (Stadsbelang)
Mw. R. van Maaren (Stadsbelang)
Dhr. J. Wientjes (VVD)
Dhr. N. van Santen (VVD)
Mw. mr. A. Mager (VVD)
Secretaris Mw. C. Bos
Wethouder J.P. van der Geest (CDA)
Dhr. R. van Doesburg (Democraten Gorinchem)
E.C.M. Kraaijeveld (PvdA)
Dhr. D. van Zanten (Stadsbelang)

Gemeenteraad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Stadsbelang 5
Democraten Gorinchem 4
PvdA 3
VVD 3
D66 2
SP 2
CDA 2
ChristenUnie/SGP 2
GroenLinks 1
Gorcum Actief 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke Regeling Avres
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden
Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke regeling Gevudo
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke regeling Regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden 2015
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Terug naar begin van de pagina