Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsverband Geldend van 01-05-2009 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsverband

Geldend van 01-05-2009 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Drie Kolommenplein 1
1430 AG Aalsmeer
Postadres Postbus 541
1420 CA Uithoorn
Telefoon (0297) 51 31 31 (algemeen)
Internet https://www.uithoorn.nl (algemeen)
E-mail bert.van.der.vis@uithoorn.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Aalsmeer

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie
01-05-2009 Gemeente Aalsmeer
01-05-2009 Gemeente Uithoorn

Grondslagen

Instellingsbesluiten (1) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Aalsmeer/CVDR24477/CVDR24477_2.html
Wettelijke voorschriften (3) Algemene wet bestuursrecht
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet op de ondernemingsraden

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
Bezoekadres Drie Kolommenplein 1
1430 AG Aalsmeer
Postadres Postbus 541
1420 CA Uithoorn
Telefoon (0297) 51 31 31 (algemeen)
Internet https://www.uithoorn.nl (algemeen)
E-mail bert.van.der.vis@uithoorn.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina