Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsverband Geldend van 01-05-2009 t/m 01-01-2015

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsverband

Geldend van 01-05-2009 t/m 01-01-2015

Adresgegevens

Bezoekadres Drie Kolommenplein 1
1431 LA Aalsmeer
Postadres Postbus 541
1420 CA Uithoorn
Telefoon (0297) 51 31 31 (algemeen)
Internet https://www.uithoorn.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
Archiefzorgdrager Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn

Bevoegdheden

1. De gemeenteraden dragen geen bevoegdheden over aan de bestuursorganen van de regeling.
2. De gemeenteraden stellen algemeen verbindende voorschriften en kaderstellend beleid vast ter zake van de opgedragen taakvelden zoals genoemd in artikel 6.
3. De colleges en burgemeesters dragen, ieder voor zover daartoe bevoegd, met betrekking tot de taakvelden zoals opgedragen in artikel 6, de bevoegdheden over aan het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband ten aanzien van de uitvoering van de opgedragen wet- en regelgeving.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-05-2009 Gemeente Aalsmeer Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-05-2009 Gemeente Uithoorn Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

1. Belang van de regeling is voor de deelnemers: de kwaliteit van de dienstverlening en de e-dienstverlening, de continuïteit, realisatie van nieuwe taken ten gevolge van decentralisatie van taken door de rijksoverheid en lagere uitvoeringskosten.
2. Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering door het samenwerkingsverband van de door de deelnemers opgedragen taken.
3. De missie van de organisatie is ten dienste staan van de burgers, bedrijven en instellingen van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.

Financieel

KvK-nummer 34373968

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke voorschriften (3):

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina