Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling samenwerking Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
3762 AV Soest
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 2000
3760 CA Soest
Telefoon (035) 609 34 11 (algemeen)
Internet http://www.socialedienstbbs.nl (algemeen)
E-mail postbusbbs@soest.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling samenwerking Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeenschappelijk Orgaan Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijk Orgaan Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden en uitvoeringsorganisatie

  1. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente Soest. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie verrichten hun werkzaamheden in Soest dan wel op locaties in Baarn en Bunschoten overeenkomstig gewenste dienstverlening.

  2. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten bepalen bij mandaatbesluit welke bevoegdheden die samenhangen met de gemeenschappelijke taken, gemandateerd worden aan de uitvoeringsorganisatie.

  3. Het management is bevoegd om namens de afzonderlijke colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten besluiten te nemen over met name genoemde zaken in het mandaatbesluit. Het management krijgt hiermee tevens de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Baarn College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Bunschoten College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Soest College van burgemeester en wethouders

Doel

Het samenwerkingsverband heeft ten doel de gezamenlijke uitvoering van de gemeenschappelijke taken en het afstemmen van beleid ter zake van de uitvoering van de in deze regeling benoemde wet- en regelgeving en het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening.

Financieel

Organisatiecode 0671

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijk Orgaan Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS
Datum van oprichting 01-01-2008
Bezoekadres Raadhuisplein 1
3762 AV Soest
Postadres Postbus 2000
3760 CA Soest
Telefoon (035) 609 34 11 (algemeen)
Internet http://www.socialedienstbbs.nl (algemeen)
E-mail postbusbbs@soest.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.