Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg Geldend van 16-12-2015 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Geldend van 16-12-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stephanuspark 1
7772 HZ Hardenberg
Postadres Postbus 500
7770 AB Hardenberg
Telefoon 140523 (algemeen)
Internet http://www.ommen-hardenberg.nl (algemeen)
E-mail info@ommen-hardenberg.nl (algemeen)

Basisgegevens

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Ommen

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie
01-07-2012 Gemeente Hardenberg
01-07-2012 Gemeente Ommen

Grondslagen

Instellingsbesluiten (2) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ommen/CVDR359015/CVDR359015_2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-46003.html

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Bezoekadres Stephanuspark 1
7772 HZ Hardenberg
Postadres Postbus 500
7770 AB Hardenberg
Telefoon 140523 (algemeen)
Internet http://www.ommen-hardenberg.nl (algemeen)
E-mail info@ommen-hardenberg.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina