Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ommen (Ommen)

Zie ook

Gemeente Ommen (Ommen)

Adresgegevens

Bezoekadres Chevalleraustraat 2
7731 EE OMMEN
Postadres Postbus 100
7730 AC OMMEN
Telefoon (0529) 45 91 00 (algemeen)
Internet http://www.ommen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@ommen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 181.92 km2
Aantal inwoners 17582
Inwoners per km2 96
Plaatsen binnen deze gemeente Arrien, Beerze, Beerzerveld, Dalmsholte, Giethmen, Lemele, Ommen, Stegeren, Vilsteren, Vinkenbuurt, Witharen
Totaal aantal zetels gemeenteraad 17

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. mr. drs. J.M. Vroomen (CDA)
Fractievoorzitter Mw. E.J. Bakelaar (CDA)
Dhr. F.C.Th. van der Mooren (ChristenUnie)
Dhr. H.J.F. Mors (D66)
Dhr. D.T. Remmers (LPO)
Dhr. H. Moerman (PvdA)
Dhr. G.S. de Jonge (VOV)
Mw. I. Lagas-Meijer (VVD)
Locoburgemeester Dhr. mr. J.P. Scheele (CDA)
Raadsgriffier Dhr. J.A.R. Tenkink
Raadslid Dhr. G.J.P. Löwik (CDA)
Dhr. M. Dunnewind (CDA)
Mw. E.J. Bakelaar (CDA)
Mw. J. Tuinbeek (CDA)
Dhr. F.C.Th. van der Mooren (ChristenUnie)
Dhr. G.J.P. Marsman (ChristenUnie)
Mw. M.H. Hemstede (ChristenUnie)
Dhr. H.J.F. Mors (D66)
Dhr. D.T. Remmers (LPO)
Dhr. G.H. Hemmink (LPO)
Dhr. R. Dalenoort (LPO)
M.M. Bauman (LPO)
Dhr. H. Moerman (PvdA)
Dhr. G.J. Middelkamp (VOV)
Dhr. G.S. de Jonge (VOV)
Dhr. R.B.L.L. Smits (VVD)
Mw. I. Lagas-Meijer (VVD)
Secretaris Dhr. J. Blaauw
Wethouder Dhr. mr. J.P. Scheele (CDA)
Dhr. B. Jaspers Faijer (ChristenUnie)
Dhr. L.G.M. Bongers (LPO)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
LPO 4
CDA 4
ChristenUnie 3
VVD 2
VOV 2
D66 1
PvdA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6) Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland 2017
Regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
Terug naar begin van de pagina