Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkleerbedrijf “Midden Twente” 2018

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Wegtersweg 14
7556 BR Hengelo
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 122
7550 AC Hengelo
Telefoon (074) 249 22 22 (algemeen)
Internet https://www.swb.nl/wp (algemeen)
https://www.swb.nl/wp/contact (contact)
E-mail info@swb.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Regeling SWB Midden Twente
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder SWB Midden Twente

Bevoegdheden

Zie artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1969 Gemeente Borne College van burgemeester en wethouders
01-01-1969 Gemeente Hengelo College van burgemeester en wethouders
01-01-1969 Gemeente Hof van Twente College van burgemeester en wethouders

Financieel

Organisatiecode 0245
KvK-nummer 50866850

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan SWB Midden Twente
Datum van oprichting 01-01-1969
Bezoekadres Hoofdvestiging
Wegtersweg 14
7556 BR Hengelo
Provincie Overijssel
Postadres 122
7550 AC Hengelo
Telefoon (074) 249 22 22 (algemeen)
Internet http://www.swbgroep.nl (algemeen)
http://www.swb.nl (Werkleerbedrijf)
http://www.gildebor.nl (Beheer openbare ruimte)
E-mail info@swb.nl (algemeen)
info@gildebor.nl

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.