Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkleerbedrijf “Midden Twente” 2018 Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkleerbedrijf “Midden Twente” 2018

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Wegtersweg 14
7556 BR Hengelo
Postadres Postbus 122
7550 AC Hengelo
Telefoon (074) 249 22 22 (algemeen)
Internet https://www.swb.nl/wp (algemeen)
https://www.swb.nl/wp/contact (contact)
E-mail info@swb.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Regeling SWB Midden Twente
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Hengelo

Bevoegdheden

Zie artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1969 Gemeente Borne
01-01-1969 Gemeente Hengelo
01-01-1969 Gemeente Hof van Twente

Financieel

Organisatiecode 0245

Grondslagen

Instellingsbesluiten (3) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hengelo/610128/CVDR610128_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-183486.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-28069.html
Wettelijke voorschriften (1) Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan SWB Midden Twente
Bezoekadres Wegtersweg 14
7556 BR Hengelo
Postadres Postbus 122
7550 AC Hengelo
Telefoon (074) 249 22 22 (algemeen)
Internet https://www.swb.nl/wp (algemeen)
https://www.swb.nl/wp/contact (contact)
E-mail info@swb.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina