Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Geldend van 15-11-2013 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Geldend van 15-11-2013 t/m heden

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (of regeling VR Groningen)

Adresgegevens

Bezoekadres Sontweg 10
9723 AT Groningen
Postadres Postbus 66
9700 AB Groningen
Telefoon (088) 162 50 00 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiogroningen.nl (algemeen)
E-mail info@vrgroningen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (of regeling VR Groningen)
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Groningen
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Groningen
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid,
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten,
Openbare orde en veiligheid | Rampen,
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

Artikel 6, lid 1: De Veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot de regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen taken.

Deelnemende organisaties (20)

Datum toetreding Organisatie
15-11-2013 Gemeente Appingedam
15-11-2013 Gemeente Bedum
15-11-2013 Gemeente De Marne
15-11-2013 Gemeente Delfzijl
15-11-2013 Gemeente Eemsmond
15-11-2013 Gemeente Groningen
15-11-2013 Gemeente Grootegast
15-11-2013 Gemeente Haren
15-11-2013 Gemeente Leek
15-11-2013 Gemeente Loppersum
15-11-2013 Gemeente Marum
15-11-2013 Gemeente Midden-Groningen
15-11-2013 Gemeente Oldambt
15-11-2013 Gemeente Pekela
15-11-2013 Gemeente Stadskanaal
15-11-2013 Gemeente Ten Boer
15-11-2013 Gemeente Veendam
15-11-2013 Gemeente Westerwolde
15-11-2013 Gemeente Winsum
15-11-2013 Gemeente Zuidhorn

Doel

De regeling stelt zich ten doel om door regeling en bestuur en door een doelmatige organisatie en coördinatie via intergemeentelijke samenwerking uitvoering te geven aan de behartiging van de volgende belangen: a. brandweerzorg; b. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c. rampenbestrijding en crisisbeheersing; d. bevolkingszorg; e. melding, alarmering en coördinatie ambulancezorg en brandweer.

Financieel

Organisatiecode 0823
KvK-nummer 59229381

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (5):

Wettelijke voorschriften (3):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Groningen
Afkorting VGR
Datum van oprichting 15-11-2013
Bezoekadres Sontweg 10
9723 AT Groningen
Postadres Postbus 66
9700 AB Groningen
Telefoon (088) 162 50 00 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiogroningen.nl (algemeen)
E-mail info@vrgroningen.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina