Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Stadskanaal (Stadskanaal)

Zie ook

Gemeente Stadskanaal (Stadskanaal)

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
9501 SZ STADSKANAAL
Postadres Postbus 140
9500 AC STADSKANAAL
Telefoon (0599) 63 16 31 (algemeen)
Internet http://www.stadskanaal.nl (algemeen)
E-mail gemeente@stadskanaal.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 119.96 km2
Aantal inwoners 33100
Inwoners per km2 275
Plaatsen binnen deze gemeente Alteveer GN, Mussel, Musselkanaal, Onstwedde, Stadskanaal, Vledderveen GN
Totaal aantal zetels gemeenteraad 23

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Mw. F.T. de Jonge (CDA)
Fractievoorzitter Mw. M.G. Berndt-Becker (CDA)
Dhr. A.H. van Beek (ChristenUnie)
Dhr. K. Pals (D66)
Dhr. H.T. Bieze (Gemeentebelangen Stadskanaal)
Dhr. J. Mellies (Lokaal Betrokken)
Dhr. E.P. Hofstra (PvdA)
Dhr. E. Idema (SP)
Dhr. mr. J. Klopstra (VVD)
Locoburgemeester H.J. Hamster (ChristenUnie)
Raadsgriffier Dhr. K. Willems
Raadslid Dhr. A. Maarsingh (CDA)
Dhr. K. Remmerts (CDA)
Dhr. M.H.L. Wiersema (CDA)
Mw. J. Schör-de Lange (CDA)
Mw. M.G. Berndt-Becker (CDA)
Dhr. A. Tamsma (ChristenUnie)
Dhr. A.H. van Beek (ChristenUnie)
Dhr. F van der Heide (ChristenUnie)
Mw. G. van der Heide (ChristenUnie)
Mw. I.J. Sterenborg-Kooij (ChristenUnie)
Dhr. K. Pals (D66)
Dhr. H.T. Bieze (Gemeentebelangen Stadskanaal)
Mw. K.G. Bieze-Norder (Gemeentebelangen Stadskanaal)
Dhr. J. Mellies (Lokaal Betrokken)
Dhr. E.P. Hofstra (PvdA)
Dhr. T Klinkhamer (PvdA)
Mw. G Schipper (PvdA)
Dhr. E. Idema (SP)
Dhr. N. Lesman (SP)
Mw. J.M. Ham (SP)
Mw. M Luijken (SP)
Dhr. mr. J. Klopstra (VVD)
Mw. L. Huizing (VVD)
Secretaris Dhr. drs. G.J. van der Zanden
Wethouder Mw. G. Brongers-Roffel (CDA)
H.J. Hamster (ChristenUnie)
Mw. L Veenstra (SP)
Dhr. G Borgesius (VVD)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 5
CDA 5
SP 4
PvdA 3
Gemeentebelangen Stadskanaal 2
VVD 2
Lokaal Betrokken 1
D66 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5) Gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen
Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen
Gemeenschappelijke regeling WEDEKA Bedrijven
Terug naar begin van de pagina