Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Stadskanaal (Stadskanaal)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 20-10-2021 Op 24-03-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
9501 SZ STADSKANAAL
Provincie Groningen
Postadres Postbus 140
9500 AC STADSKANAAL
Telefoon (0599) 63 16 31 (algemeen)
Internet http://www.stadskanaal.nl (algemeen)
E-mail gemeente@stadskanaal.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 119,96 km2
Aantal inwoners 32258
Inwoners per km2 268
Plaatsen binnen deze gemeente Alteveer GN, Mussel, Musselkanaal, Onstwedde, Stadskanaal, Vledderveen GN

Functies

Burgemeester Dhr. K. Sloots (GroenLinks)
Fractievoorzitter Dhr. K. Remmerts (CDA),
Dhr. A.H. van Beek (ChristenUnie),
Dhr. K. Pals (D66),
Dhr. H.T. Bieze (Gemeentebelangen Stadskanaal),
Dhr. J. Mellies (Lokaal Betrokken),
Dhr. E.P. Hofstra (PvdA),
Dhr. E. Idema (SP),
Dhr. mr. J. Klopstra (VVD)
Locoburgemeester Dhr. H.J. Hamster (ChristenUnie)
Raadsgriffier Dhr. K. Willems
Raadslid Dhr. A. Maarsingh (CDA),
Dhr. K. Remmerts (CDA),
Dhr. M.H.L. Wiersema (CDA),
Mw. A. Wubs-Kramer (CDA),
Mw. J. Schör-de Lange (CDA),
Dhr. A. Tamsma (ChristenUnie),
Dhr. A.H. van Beek (ChristenUnie),
Dhr. F. van der Heide (ChristenUnie),
Mw. G. van der Heide-van Asselt (ChristenUnie),
Mw. I.J. Sterenborg-Kooij (ChristenUnie),
Dhr. K. Pals (D66),
Dhr. H.T. Bieze (Gemeentebelangen Stadskanaal),
Mw. K.G. Bieze-Norder (Gemeentebelangen Stadskanaal),
Dhr. J. Mellies (Lokaal Betrokken),
Dhr. E.P. Hofstra (PvdA),
Dhr. T. Klinkhamer (PvdA),
Mw. G. Schipper (PvdA),
Dhr. A. Reinders (SP),
Dhr. E. Idema (SP),
Mw. J.M. Ham (SP),
Mw. M. Luijken (SP),
Dhr. mr. J. Klopstra (VVD),
Mw. L. Huizing (VVD)
Secretaris Dhr. drs. G.J. van der Zanden
Wethouder Mw. G. Brongers-Roffel (CDA),
Dhr. H.J. Hamster (ChristenUnie),
Dhr. M.M.H. Verschuren (GroenLinks),
Dhr. G. Borgesius (VVD)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 5
CDA 5
SP 4
PvdA 3
Gemeentebelangen Stadskanaal 2
VVD 2
Lokaal Betrokken 1
D66 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)