Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Groningen

Zie ook

Provincie Groningen

Adresgegevens

Bezoekadres Martinikerkhof 12
9712 JG Groningen
Postadres Postbus 610
9700 AP Groningen
Telefoon (050)3164911 (algemeen)
Fax (050) 316 49 33
Internet http://www.provinciegroningen.nl (algemeen)
E-mail info@provinciegroningen.nl (algemeen)

Beschrijving

De adres- en telecomgegevens gelden voor alle dienstonderdelen, tenzij anders staat vermeld.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6) Gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio
Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen
Gemeenschappelijke Regeling OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
Organisatie-onderdelen (6) Commissaris van de Koning
Gedeputeerde Staten
Provinciale Organisatie
Provinciale Staten
Statencommissies
Statengriffie
Terug naar begin van de pagina