Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Prolander

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 27-01-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 20-08-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-01-2021 doorgevoerd.
Geldend van 22-03-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Provinciehuis Drenthe
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
Provincie Drenthe
Postadres Postbus 50040
9400 LA Assen
Telefoon (0592) 36 50 00 (algemeen)
Internet https://www.prolander.nl (algemeen)
E-mail info@pro­lan­der.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Bedrijfsvoeringorganisatie Prolander
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Prolander
Archiefzorgdrager Prolander

Bevoegdheden

Naast de op grond van de wet aan het bestuur toekomende bevoegdheden wordt door de provincies in afzonderlijke mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten vastgelegd welke bevoegdheden worden opgedragen aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

De bedrijfsvoeringorganisatie is rechtspersoon en kan derhalve medewerkers in dienst nemen.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Provincie Drenthe Gedeputeerde staten
01-01-2016 Provincie Groningen Gedeputeerde staten

Doel

Het belang waarvoor deze regeling is getroffen is continuering van de nauwe samenwerking tussen de provincies Drenthe en Groningen uit oogpunt van kwaliteitsverbetering, efficiency, borging van continuïteit in de bedrijfsprocessen en vermindering van de kwetsbaarheid met betrekking tot de inrichting van het landelijk gebied en de aankoop, de verkoop en het beheer van grond ten behoeve van natuur en landbouw in de provincies Drenthe en Groningen, zoals voorheen voornamelijk binnen DLG-Noord plaatsvond.

De uitvoering zal plaatsvinden binnen de beleidsmatige kaders (Programma landelijk gebied en de Realisatiestrategie), toepasselijke regelgeving en mandaatbesluiten van de provincies.

Financieel

Organisatiecode 0871
KvK-nummer 64463052

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Prolander
Datum van oprichting 01-01-2016
Bezoekadres Provinciehuis Drenthe
Westerbrink 1
9405 BJ Assen
Postadres Postbus 50040
9400 LA Assen
Telefoon (0592) 36 50 00 (algemeen)
Internet https://www.prolander.nl (algemeen)
E-mail info@pro­lan­der.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.