Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Gedeputeerde Staten

Organisatieonderdeel

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 21-09-2020 Op 23-08-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 21-09-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Martinikerkhof 12
9712 JG Groningen
Provincie Groningen
Postadres Postbus 610
9700 AP Groningen
Telefoon (050) 316 49 11 (algemeen)
Fax (050) 316 49 33
Internet http://www.provinciegroningen.nl (algemeen)
E-mail info@provinciegroningen.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Functies

Voorzitter mr. drs. F.J. Paas (CDA)
Locosecretaris Hans Schrikkema
Gedeputeerde Nienke Homan (Groen Links),
Fleur Gräper- van Koolwijk (D66),
Henk Staghouwer (Christen Unie),
IJzebrand Rijzebol (CDA),
Mirjam Wulfse (VVD),
Tjeerd van Dekken (PvdA)

Beschrijving

De gedeputeerden worden benoemd door Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten zijn belast met het dagelijks bestuur van de provincie. De Commissaris van de Koning en de gedeputeerden vormen samen het college van Gedeputeerde Staten. Het college telt in de provincie Groningen 7 leden. De vergaderingen vinden plaats op dinsdag.