Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Promen Geldend van 22-04-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Promen

De gegegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-04-2019
Geldend van 22-04-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Zuider IJsseldijk 46
2808 PB Gouda
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 247
2800 AE Gouda
Telefoon (088) 98 98 000 (algemeen)
Internet https://www.promen.nl (algemeen)
E-mail info@promen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Promen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Promen

Bevoegdheden

  1. Promen heeft tot doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoering te geven aan de Wet sociale werkvoorziening, alsmede aan de voorziening gericht op arbeidsinschakeling zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet.

  2. Ter vervulling van het in lid 1 genoemde doel voert Promen, de volgende taken uit:

a. vervallen;

b. het instellen en in stand houden van een uitvoeringsorganisatie belast met de gemeentelijke taken, genoemd in de Wet sociale werkvoorziening;

c. het ontwikkelen en aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, zoals bedoeld in lid 1, van dit artikel.

  1. Aan Promen zijn alle taken en bevoegdheden overgedragen die de Wet sociale werkvoorziening oplegt c.q. toekent aan de deelnemende gemeenten.

  2. Aan Promen zijn bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  3. Aan Promen is, ten behoeve van de in het eerste lid genoemde doelstelling, de bevoegdheid toegekend een of meer rechtspersonen op te richten en/of deel te nemen in een of meer bestaande dan wel te vormen rechtspersonen.

  4. vervallen.

  5. De deelnemende colleges rekenen het tot hun taak om waar mogelijk opdrachtgever te zijn van daartoe geƫigende werkzaamheden ten behoeve van de werknemers van Promen.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2005 Gemeente Alphen aan den Rijn College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Capelle aan den IJssel College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Gouda College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Krimpen aan den IJssel College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Krimpenerwaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Waddinxveen College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Zuidplas College van burgemeester en wethouders

Financieel

Organisatiecode 0539
KvK-nummer 24484664

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (2):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Promen
Datum van oprichting 01-01-2005
Bezoekadres Zuider IJsseldijk 46
2808 PB Gouda
Postadres Postbus 247
2800 AE Gouda
Telefoon (088) 98 98 000 (algemeen)
Internet https://www.promen.nl (algemeen)
E-mail info@promen.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina