Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

FMHaaglanden (FMH)

Agentschap

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 23-02-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 AA Den Haag
Telefoon (070) 311 86 12 (algemeen)
Internet https://www.fmhaaglanden.nl/ (algemeen)
E-mail FMHSecretariaat@rijksoverheid.nl (algemeen)

Algemene informatie

Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functies

Directeur dhr. P. (Pablo) Hunnego

Beschrijving

FMH levert facilitaire producten en diensten binnen het Rijk in de Haagse regio. Dit doen zij met ruim 500 medewerkers rondom de werkplekken van circa 30.000 rijkscollega’s zodat zij comfortabel kunnen werken. Het verzorgingsgebied van FMH bestaat uit de volgende departementen:

• Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

• Buitenlandse Zaken (BZ)

• Economische Zaken en klimaat (EZK)

• Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

• Justitie en Veiligheid (JenV)

• Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

• Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

• Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

• Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

• Financiën (Fin), alleen vervoer

FMH werkt landelijk nauw samen met de drie andere Concern Dienstverleners van het Rijk (CDV’s):

• het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst (B/CFD)

• Rijkswaterstaat (RWS) en

• de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Deze CDV’s verzorgen de facilitaire dienstverlening voor rijksorganisaties buiten de Haagse regio.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017