Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Zie ook

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Telefoon 070 426 64 26 (algemeen)
Fax 070 363 91 53
Internet http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk (algemeen)

Beschrijving

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)

Relaties

Heeft zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (8) Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Huis voor klokkenluiders
Huurcommissie
Keuringsinstanties bouwproducten (Cluster)
Kiesraad
Referendumcommissie
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Organisatie-onderdelen (9) Algemene leiding
Secretaris-generaal Cluster
Directoraat-generaal Bestuur en Wonen
Directoraat-generaal Overheidsorganisatie
Bureau Algemene Bestuursdienst
Directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR)
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Commissies
Raden
Terug naar begin van de pagina