Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-10-2021 Op 04-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 10451
2501 HL Den Haag
Telefoon (088) 900 10 00 (algemeen)
Internet https://www.rvig.nl/ (algemeen)
E-mail info@rvig.nl (algemeen)

Algemene informatie

Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Personeelsomvang in FTE 267,0 (op 01-01-2020)

Functies

Algemeen Directeur mw. mr. R. (Rhodia) Maas
Directeur Informatievoorziening & Systemen mw. mr. E. (Esther) Stegman
Directeur Uitvoering dhr. F.G.A.M. ( Fred) Jacob
Directeur Innovatie & Ontwikkeling dhr. dr. M. (Michiel) van der Veen
Manager Coördinatie, Beleid en Strategie mw. ir. drs. C. (Christel) Olivers
Manager Bedrijfsvoering mw. H. (Henny) Vos-Kuik

Beschrijving

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens. RvIG is een baten-lastendienst en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017