Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 02-07-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 10451
2501 HL Den Haag
Telefoon (088) 900 10 00 (algemeen)
Internet https://www.rvig.nl/ (algemeen)
E-mail info@rvig.nl (algemeen)

Algemene informatie

Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Personeelsomvang in FTE 267,0 (op 01-01-2020)

Functies

Algemeen Directeur mw. mr. R. (Rhodia) Maas
Directeur Informatievoorziening & Systemen mw. mr. E. (Esther) Stegman
Directeur Uitvoering dhr. F.G.A.M. ( Fred) Jacob
Directeur Innovatie & Ontwikkeling dhr. dr. M. (Michiel) van der Veen
Manager Bedrijfsvoering mw. H. (Henny) Vos-Kuik
Manager Coördinatie, Beleid en Strategie mw. ir. drs. C. (Christel) Olivers

Beschrijving

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens. RvIG is een baten-lastendienst en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017