Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

CAK

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 07-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 7
2595 AK Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
Telefoon (088) 711 40 00 (algemeen)
Internet http://www.hetcak.nl (algemeen)
https://www.hetcak.nl/over/contact/contactformulier (Contact)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 15, 29
Personeelsomvang in FTE 786,0 (op 31-12-2019)
Geldende CAO CAO voor Zorgverzekeraars
Aangesloten bij pensioenfonds Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ)

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
24-02-2020 TK 25268 nr. 183

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 615 - ZORGVERZEKERAARS
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017

Taken & bevoegdheden

Het CAK is belast met:

  • de vaststelling en de inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 3.2.5, van de Wet langdurige zorg;
  • de vaststelling en inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  • het namens een WLZ-uitvoerder of het Zorginstituut, verrichten van betalingen aan zorgaanbieders, welke de WLZ-uitvoerders of het Zorginstituut, uit hoofde van de uitvoering van deze wet verschuldigd zijn
  • de taken met betrekking tot de maatregelen gericht op verzekering van onverzekerden, bedoeld in paragraaf 2.4 van de Zorgverzekeringswet
  • de heffing en inning van de bestuursrechtelijke premie, bedoeld in artikel 18d of artikel 18e van de Zorgverzekeringswet
  • de verstrekking van de bijdrage, bedoeld in artikel 34a van de Zorgverzekeringswet
  • de taken, bedoeld in artikel 69 van de Zorgverzekeringswet
  • de taken met betrekking tot de gemoedsbezwaarden, bedoeld in artikel 70 van de Zorgverzekeringswet, en - de verstrekking van de bijdragen, bedoeld in artikel 122a van de Zorgverzekeringswet ('Onverzekerbare vreemdelingen')

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.