Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Nationaal Archief (NA)

Zie ook

Nationaal Archief (NA)

Laatst bijgewerkt op: 17-04-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Prins Willem Alexanderhof 20
2595 LM Den Haag
Postadres Postbus 90520
2509 LM Den Haag
Telefoon 070 412 34 56 (algemeen)
Fax 070 412 34 50
Internet http://www.nationaalarchief.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Organisatieonderdelen (4):

Functies

Directeur/Ara M.L. Engelhard

Beschrijving

Het agentschap Nationaal Archief (NA) huisvest duizend jaar Nederlandse geschiedenis, te vinden in honderd kilometer documenten, een miljoen foto's en 300.000 kaarten en tekeningen. Het Nationaal Archief (tot 2002 Algemeen Rijksarchief geheten) is de centrale bewaarplaats van de archieven van de rijksoverheid. Het bewaart ook archieven van personen en particuliere instellingen met een belangrijke rol in de geschiedenis van Nederland. De archieven zijn in principe openbaar. Om de collectie te behouden gaat er veel aandacht uit naar conservering en restauratie van kwetsbare archieven en investeert het Nationaal Archief in digitalisering van delen van de collectie. Daarnaast vervult het Nationaal Archief een belangrijke publieksfunctie. Het streeft ernaar om de collectie meer zichtbaar en toegankelijk te maken en een breed en gevarieerd publiek inzicht te geven in de geschiedenis van Nederland. Binnen de kennisinfrastructuur op het terrein van het cultureel erfgoed speelt het Nationaal Archief ( net als de andere rijksdiensten RCE en ICN ) een belangrijke en actieve rol. Als beheerder van een enorme rijkscollectie beschikt het over veel kennis waar anderen in de sector van kunnen profiteren. Deze kennis kan ook worden gebruikt voor de ontwikkeling van beleid. Restauratie en conservering en digitale duurzaamheid zijn de gebieden bij uitstek waarop het Nationaal Archief veel kennis en deskundigheid in huis heeft. Ook internationaal speelt het Nationaal Archief een belangrijke rol bij de overdracht, uitwisseling en bevordering van kennis.

Organisatietype

Organisatietype Organisatieonderdeel
Terug naar begin van de pagina