Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

P-Direkt

Agentschap

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 17-10-2021 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 17-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Schenkkade 100
2595 AS Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Telefoon (070) 700 05 00 (algemeen)
Fax (070) 315 24 11
Internet https://www.p-direkt.nl/ (algemeen)
E-mail info@p-direkt.minbzk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functies

Directeur mw. M.A. (Marijke) van den Broek

Beschrijving

P-Direkt is de hr-dienstverlener van de rijksoverheid. Wij bieden een breed pakket aan diensten op het snijvlak van hr en ict voor de bijna 140.000 medewerkers en managers die werken bij ministeries en andere overheidsorganisaties. Onze bekendste eindproducten zijn salarisbetaling (‘iedereen op tijd het juiste salaris’) en informatievoorziening. Met de innovatieve technologie van P-Direkt kunnen medewerkers en managers van de rijksoverheid hun personeelszaken eenvoudig regelen via het zelfbedieningsportaal. Jaarlijks verwerkt P-Direkt ruim 9 miljard euro aan personeels- en salariskosten.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017