Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zeewolde (Zeewolde)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 15-10-2021 Op 01-01-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
3891 ER ZEEWOLDE
Provincie Flevoland
Postadres Postbus 1
3890 AA ZEEWOLDE
Telefoon (036) 522 95 22 (algemeen)
Internet http://www.zeewolde.nl (algemeen)
E-mail info@zeewolde.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 268,97 km2
Aantal inwoners 22407
Inwoners per km2 83
Plaatsen binnen deze gemeente Zeewolde

Functies

Burgemeester Dhr. G.J. Gorter (Niet verbonden aan een politieke partij)
Fractievoorzitter Dhr. R.E. Visser (Burger Belang),
Dhr. B.C. van der Weide (CDA),
Dhr. E.S.W. Bron (ChristenUnie),
Mw. W. Westerhuis (D66),
Dhr. B.G.J.S. Sonneveld (Leefbaar Zeewolde),
Mw. Y.M. van Bruggen (PvdA/GroenLinks),
Mw. J.M.A. Huckriede (VVD),
Dhr. C. Steijger (Zeewolde Liberaal)
Locoburgemeester Dhr. W.P. van der Es (VVD)
Raadsgriffier Mw. mr. drs. L. van Heezik
Raadslid Dhr. R.E. Visser (Burger Belang),
Dhr. B.C. van der Weide (CDA),
Mw. C.M.B. van Dongen (CDA),
Dhr. E.L. van de Beld (ChristenUnie),
Dhr. E.S.W. Bron (ChristenUnie),
Dhr. H.G.F. Hübbers (ChristenUnie),
Dhr. W.L. Sierksma (D66),
Mw. W. Westerhuis (D66),
Dhr. B.G.J.S. Sonneveld (Leefbaar Zeewolde),
Dhr. E.S. Ekker (Leefbaar Zeewolde),
Dhr. H.L. Hermans (Leefbaar Zeewolde),
Dhr. T.S. Schaaf (Leefbaar Zeewolde),
Mw. E. van Es (Leefbaar Zeewolde),
Mw. E. van Lopik (PvdA/GroenLinks),
Mw. Y.M. van Bruggen (PvdA/GroenLinks),
Dhr. H.C. Visser MSc (VVD),
Dhr. J.M. de Groot (VVD),
Mw. J.M.A. Huckriede (VVD),
Dhr. C. Steijger (Zeewolde Liberaal)
Secretaris Dhr. K. Hamstra
Wethouder Dhr. E.J. de Jonge (CDA),
Dhr. E.W. Suithoff (ChristenUnie),
Dhr. W.P. van der Es (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Leefbaar Zeewolde 5
VVD 3
ChristenUnie 3
PvdA/GroenLinks 2
CDA 2
D66 2
Burger Belang 1
Zeewolde Liberaal 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)