Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Havendam 56
3841 AA Harderwijk
Postadres Postbus 1201
3840 BE Harderwijk
Telefoon (085) 1108 611 (algemeen)
Internet https://www.meerinzicht.nl (algemeen)
E-mail contact@meerinzicht.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Ermelo
Archiefzorgdrager Meerinzicht

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2016 Gemeente Ermelo
01-01-2016 Gemeente Harderwijk
01-01-2016 Gemeente Zeewolde

Doel

Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. De 3 gemeenten werken samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken (domein sociaal). Ook werken we samen op het gebied van belastingen, facilitaire dienstverlening, financiƫn, gebouwenbeheer, HRM, informatisering & automatisering, communicatie, juridische zaken en geo-informatie (domein bedrijfsvoering).

Financieel

Organisatiecode 0822

Grondslagen

Instellingsbesluiten (5) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ermelo/CVDR367462/CVDR367462_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ermelo/CVDR413818/CVDR413818_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ermelo/CVDR457881/CVDR457881_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-42914.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-40772.html
Wettelijke voorschriften (12) Algemene wet bestuursrecht
Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Gemeentewet
Jeugdwet
Participatiewet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet inburgering
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Wet waardering onroerende zaken

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Meerinzicht
Bezoekadres Havendam 56
3841 AA Harderwijk
Postadres Postbus 1201
3840 BE Harderwijk
Telefoon (085) 1108 611 (algemeen)
Internet https://www.meerinzicht.nl (algemeen)
E-mail contact@meerinzicht.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina