Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Maastricht (Maastricht)

Zie ook

Gemeente Maastricht (Maastricht)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-02-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Mosae Forum 10
6211 DW MAASTRICHT
Provincie Limburg
Postadres Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT
Telefoon 14 043 (algemeen)
Internet http://www.gemeentemaastricht.nl (algemeen)
E-mail post@maastricht.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (13)

Algemene informatie

Oppervlakte 60,06 km2
Aantal inwoners 122723
Inwoners per km2 2043
Plaatsen binnen deze gemeente Maastricht

Functies

Burgemeester Mw. J.M. Penn-te Strake (Partij Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. N.M.S.E. Peeters (CDA),
Dhr. J.H. Pas (D66),
Mw. drs. M. Korsten (GroenLinks),
Dhr. A.F.V. Lurvink (Groep Alexander Lurvink),
Dhr. J.A.L. Gunther (Groep Gunther),
Mw. mr. S.A.M. Maassen (Groep Maassen),
Mw. mr. C.J. Nuyts (Liberale Partij Maastricht),
Mw. H.A.M. Meese-van der Venne (Partij Veilig Maastricht),
Dhr. R.A.H. Betsch (Partij voor de Vrijheid),
Mw. mr. M.H. Fokke (PvdA),
Dhr. J.M.A.F. Steijns (Senioren Partij Maastricht),
Mw. A.C. Schut (SP),
Dhr. A.M.B. van Est (50Plus),
Dhr. J.E.M. Gorren (Sociaal Actieve Burgerpartij),
Dhr. M.J.J. Severijns (VVD)
Locoburgemeester Mw. drs. V.L.W.A. Heijnen (CDA)
Raadsgriffier Dhr. HJ Bodewitz
Raadslid Dhr. J.M.T. Janssen (CDA),
Dhr. N.M.S.E. Peeters (CDA),
Dhr. P.M.H. Brüll (CDA),
Mw. F.A.E. van der Heijden (CDA),
Mw. G.K. van Loo-Habets (CDA),
Dhr. H.J.A. Barendse (D66),
Dhr. G.P.H. Mertens (D66),
Dhr. J.H. Pas (D66),
Dhr. R.W.M. Wijnands (D66),
Mw. C.J.H.C. Demas (D66),
Dhr. A.C. van der Gugten (GroenLinks),
Dhr. H. Passenier (GroenLinks),
Mw. drs. M. Korsten (GroenLinks),
Mw. ing. S. Hermens (GroenLinks),
Mw. M.J.G. Janssen MA (GroenLinks),
Dhr. A.F.V. Lurvink (Groep Alexander Lurvink),
Dhr. J.A.L. Gunther (Groep Gunther),
Mw. mr. S.A.M. Maassen (Groep Maassen),
Mw. mr. C.J. Nuyts (Liberale Partij Maastricht),
Dhr. HAJ Garnier (Partij Veilig Maastricht),
Dhr. J.G.M. Smeets (Partij Veilig Maastricht),
Mw. H.A.M. Meese-van der Venne (Partij Veilig Maastricht),
Dhr. D.B.W. Geurts (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. R.A.H. Betsch (Partij voor de Vrijheid),
Mw. L.A.H. van Ham (PvdA),
Mw. M. Slangen (PvdA),
Mw. mr. M.H. Fokke (PvdA),
Dhr. H.I. Mermi (Senioren Partij Maastricht),
Dhr. H.L.L.M. Willems (Senioren Partij Maastricht),
Dhr. J.E.M.E. Boelen (Senioren Partij Maastricht),
Dhr. J.M.A.F. Steijns (Senioren Partij Maastricht),
Mw. M.H.E. Habets (Senioren Partij Maastricht),
Dhr. J.E.M. Gorren (Sociaal Actieve Burgerpartij),
Dhr. J.J.G.M. Gerats (SP),
Mw. A.C. Schut (SP),
Dhr. M.J.J. Severijns (VVD),
Dhr. A.M.B. van Est (50Plus),
Dhr. N.P.M. Beckers (VVD),
P. Limpens (VVD)
Secretaris Dhr. R.E.C. Kleijnen
Wethouder Mw. drs. V.L.W.A. Heijnen (CDA),
Dhr. H.W.M. Jongen (D66),
Dhr. mr. G. Krabbendam (GroenLinks),
Dhr. J.M. Janssen (Senioren Partij Maastricht),
Dhr. J.J.M. Aarts (VVD)

Gemeenteraad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
Senioren Partij Maastricht 5
GroenLinks 5
D66 5
CDA 5
VVD 3
Partij Veilig Maastricht 3
PvdA 3
Partij voor de Vrijheid 2
SP 2
Groep Maassen 1
Groep Alexander Lurvink 1
50Plus 1
Groep Gunther 1
Liberale Partij Maastricht 1
Sociaal Actieve Burgerpartij 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina