Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Maastricht (Maastricht)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-10-2021 Op 20-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Mosae Forum 10
6211 DW MAASTRICHT
Provincie Limburg
Postadres Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT
Telefoon 14 043 (algemeen)
Internet http://www.gemeentemaastricht.nl (algemeen)
E-mail post@maastricht.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (13)

Algemene informatie

Oppervlakte 60,06 km2
Aantal inwoners 122723
Inwoners per km2 2043
Plaatsen binnen deze gemeente Maastricht

Functies

Burgemeester Mw. J.M. Penn-te Strake (Partij Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. A.M.B. van Est (50Plus),
Dhr. N.M.S.E. Peeters (CDA),
Dhr. J.H. Pas (D66),
Mw. drs. M. Korsten (GroenLinks),
Dhr. A.F.V. Lurvink (Groep Alexander Lurvink),
Dhr. J.A.L. Gunther (Groep Gunther),
Mw. mr. S.A.M. Maassen (Groep Maassen),
Mw. mr. C.J. Nuyts (Liberale Partij Maastricht),
Mw. H.A.M. Meese-van der Venne (Partij Veilig Maastricht),
Dhr. R.A.H. Betsch (Partij voor de Vrijheid),
Mw. mr. M.H. Fokke (PvdA),
Mw. A.C. Schut (SP),
Dhr. J.M.A.F. Steijns (Senioren Partij Maastricht),
Dhr. J.E.M. Gorren (Sociaal Actieve Burgerpartij),
Dhr. M.J.J. Severijns (VVD)
Locoburgemeester Mw. drs. V.L.W.A. Heijnen (CDA)
Raadsgriffier Dhr. HJ Bodewitz
Raadslid Dhr. A.M.B. van Est (50Plus),
Dhr. J.M.T. Janssen (CDA),
Dhr. N.M.S.E. Peeters (CDA),
Dhr. P.M.H. Brüll (CDA),
Mw. G Heine (CDA),
Mw. G.K. van Loo-Habets (CDA),
Dhr. H.J.A. Barendse (D66),
Dhr. J.H. Pas (D66),
Dhr. R.W.M. Wijnands (D66),
I. Politsch (D66),
Mw. C.J.H.C. Demas (D66),
Dhr. A.C. van der Gugten (GroenLinks),
Dhr. H. Passenier (GroenLinks),
Dhr. J.K. Bolleman (GroenLinks),
Mw. M.J.G. Janssen MA (GroenLinks),
Mw. drs. M. Korsten (GroenLinks),
Mw. ing. S. Hermens (GroenLinks),
Dhr. A.F.V. Lurvink (Groep Alexander Lurvink),
Dhr. J.A.L. Gunther (Groep Gunther),
Mw. mr. S.A.M. Maassen (Groep Maassen),
Mw. mr. C.J. Nuyts (Liberale Partij Maastricht),
Dhr. HAJ Garnier (Partij Veilig Maastricht),
Dhr. J.G.M. Smeets (Partij Veilig Maastricht),
Mw. H.A.M. Meese-van der Venne (Partij Veilig Maastricht),
Dhr. D.B.W. Geurts (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. R.A.H. Betsch (Partij voor de Vrijheid),
Mw. L.A.H. van Ham (PvdA),
Mw. M. Slangen (PvdA),
Mw. mr. M.H. Fokke (PvdA),
Dhr. J.J.G.M. Gerats (SP),
Mw. A.C. Schut (SP),
Dhr. H.I. Mermi (Senioren Partij Maastricht),
Dhr. H.L.L.M. Willems (Senioren Partij Maastricht),
Dhr. J.E.M.E. Boelen (Senioren Partij Maastricht),
Dhr. J.M.A.F. Steijns (Senioren Partij Maastricht),
Mw. M.H.E. Habets (Senioren Partij Maastricht),
Dhr. J.E.M. Gorren (Sociaal Actieve Burgerpartij),
Dhr. M.J.J. Severijns (VVD),
Dhr. N.P.M. Beckers (VVD),
P. Limpens (VVD)
Secretaris Dhr. W. Rutten
Wethouder Mw. drs. V.L.W.A. Heijnen (CDA),
Dhr. H.W.M. Jongen (D66),
Dhr. mr. G. Krabbendam (GroenLinks),
Mw. A. Bastiaans (Onafhankelijk),
Dhr. F.H.F. Bastiaens (Senioren Partij Maastricht),
Dhr. J.J.M. Aarts (VVD)

Gemeenteraad (40 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 6
Senioren Partij Maastricht 5
D66 5
CDA 5
VVD 3
Partij Veilig Maastricht 3
PvdA 3
Partij voor de Vrijheid 2
SP 2
Groep Maassen 1
Groep Alexander Lurvink 1
50Plus 1
Groep Gunther 1
Liberale Partij Maastricht 1
Sociaal Actieve Burgerpartij 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)