Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg Geldend van 22-07-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg

Geldend van 22-07-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Postadres Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Telefoon (043) 389 73 30 (algemeen)
Internet http://www.rudzuidlimburg.nl (algemeen)
E-mail info@rudzuidlimburg.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Provincie Limburg
Archiefzorgdrager RUD Zuid-Limburg
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Organisatie en beleid
Bestuur | Provincies
Bestuur | Waterschappen
Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Bodem
Natuur en milieu | Energie
Natuur en milieu | Geluid
Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Natuur en milieu | Stoffen
Natuur en milieu | Water
Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

Bevoegdheden

De taken, die worden uitgevoerd in deze gemeenschappelijke regeling zijn wettelijke taken zoals het handhaven van orde en het exploiteren van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Het openbare lichaam is bevoegd om de bevoegdheden van de burgemeester van de deelnemende gemeenten uit te oefenen. Deze bevoegdheden bestaan onder meer uit het handhaven van de Milieu-, Gemeente- en Provinciewet en de Wet op openluchtrecreatie zoals het opheffen van rechten en het verlenen van vergunningen.

Deelnemende organisaties (19)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2013 Gemeente Beek
01-01-2013 Gemeente Brunssum
01-01-2013 Gemeente Eijsden-Margraten
01-01-2013 Gemeente Gulpen-Wittem
01-01-2013 Gemeente Heerlen
01-01-2013 Gemeente Kerkrade
01-01-2013 Gemeente Landgraaf
01-01-2013 Gemeente Maastricht
01-01-2013 Gemeente Meerssen
01-01-2013 Gemeente Nuth
01-01-2013 Gemeente Onderbanken
01-01-2013 Gemeente Schinnen
01-01-2013 Gemeente Simpelveld
01-01-2013 Gemeente Sittard-Geleen
01-01-2013 Gemeente Stein
01-01-2013 Gemeente Vaals
01-01-2013 Gemeente Valkenburg aan de Geul
01-01-2013 Gemeente Voerendaal
01-01-2013 Provincie Limburg

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld ter behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht op en handhaving van het omgevingsrecht.

Financieel

Organisatiecode 0788
KvK-nummer 56942281

Grondslagen

Instellingsbesluiten (3) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/CVDR293119/CVDR293119_5.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-44134.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-44243.html
Wettelijke voorschriften (10) Algemene wet bestuursrecht
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Gemeentewet
Provinciewet
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet bodembescherming
Wet geluidhinder
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet milieubeheer
Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (luchtkwaliteitseisen)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan RUD Zuid-Limburg
Alternatieve naam Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
Afkorting RUD
Bezoekadres Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Postadres Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Telefoon (043) 389 73 30 (algemeen)
Internet http://www.rudzuidlimburg.nl (algemeen)
E-mail info@rudzuidlimburg.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina