Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dalfsen (Dalfsen)

Zie ook

Gemeente Dalfsen (Dalfsen)

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 1
7721 AX DALFSEN
Postadres Postbus 35
7720 AA DALFSEN
Telefoon 14 0529 (algemeen)
Internet http://www.dalfsen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@dalfsen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 280.75 km2
Aantal inwoners 28075
Inwoners per km2 100
Plaatsen binnen deze gemeente Dalfsen, Lemelerveld, Nieuwleusen
Totaal aantal zetels gemeenteraad 21

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. H.C.P. Noten (PvdA)
Mw. E. van Lente (PvdA)
Fractievoorzitter Mw. A.J. Ramerman (CDA)
Dhr. L.M. Nijkamp (ChristenUnie)
Dhr. B.H.M. Schrijver (D66)
Dhr. J.G.J. Ramaker (Gemeentebelangen)
Dhr. L. Broere (PvdA)
Dhr. G.J. Veldhuis (VVD)
Locoburgemeester Dhr. R.W.J. van Leeuwen (Gemeentebelangen)
Raadsgriffier Dhr. drs. J. Leegwater
Raadslid Dhr. E. Ruitenberg (CDA)
Dhr. R.H. Kouwen (CDA)
Dhr. W. Massier (CDA)
Mw. A.J. Ramerman (CDA)
Mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte (CDA)
Dhr. L.M. Nijkamp (ChristenUnie)
Dhr. M.V. Veldman (ChristenUnie)
Mw. H. Lassche-Visscher (ChristenUnie)
Dhr. B.H.M. Schrijver (D66)
Dhr. G.M.M. Jutten (Gemeentebelangen)
Dhr. H.A.J. Kleine Koerkamp (Gemeentebelangen)
Dhr. H.W. Pessink (Gemeentebelangen)
Dhr. J.G. Ellenbroek (Gemeentebelangen)
Dhr. J.G.J. Ramaker (Gemeentebelangen)
Dhr. J.W. van Lenthe (Gemeentebelangen)
Dhr. W. Dankelman (Gemeentebelangen)
Mw. H.G. Kappert (Gemeentebelangen)
Mw. I.G.J. Haarman (Gemeentebelangen)
Dhr. L. Broere (PvdA)
Mw. J.M.A. Eilert-Herbrink (PvdA)
Dhr. G.J. Veldhuis (VVD)
Secretaris Dhr. drs. J.H.J. Berends
Wethouder Dhr. J.W. Uitslag (CDA)
Dhr. A. Schuurman (Gemeentebelangen)
Dhr. R.W.J. van Leeuwen (Gemeentebelangen)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen 9
CDA 5
ChristenUnie 3
PvdA 2
D66 1
VVD 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland 2017
Gemeenschappelijke Regeling WEZO
Regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
Terug naar begin van de pagina