Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-11-2020 Op 14-09-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-11-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stadskantoor Zwolle
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Telefoon 14 038 (algemeen Zwolle)
Internet https://www.zwolle.nl (algemeen Zwolle)
https://www.zwolle.nl/stuur-ons-een-bericht (contact Zwolle)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek 2012
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeente Zwolle

Bevoegdheden

Artikel 2

  1. Het doel van deze regeling is het inrichten van een samenwerkingsverband met betrekking tot het voorkomen van en de opsporing van fraude met de door de gemeenten uit te voeren sociale zekerheidsregelingen.

  2. De gemeenten dragen hiertoe de uitoefening van hun bevoegdheden in het kader van de opsporing of voorkomen van fraude met de door de gemeenten uit te voeren sociale zekerheidsregelingen over aan de gemeente Zwolle.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1992 Gemeente Dalfsen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1992 Gemeente Dronten Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1992 Gemeente Hardenberg Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1992 Gemeente Hattem Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1992 Gemeente Kampen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1992 Gemeente Ommen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1992 Gemeente Zwartewaterland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1992 Gemeente Zwolle Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het doel van deze regeling is het inrichten van een samenwerkingsverband met betrekking tot het voorkomen van en de opsporing van fraude met de door de gemeenten uit te voeren sociale zekerheidsregelingen.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.