Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gorinchem (Gorinchem)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 15-10-2021 Op 24-03-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
4205 AZ GORINCHEM
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 108
4200 AC GORINCHEM
Telefoon (0183) 65 95 95 (algemeen)
Internet http://www.gorinchem.nl (algemeen)
E-mail Gemeente@Gorinchem.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 21,99 km2
Aantal inwoners 36284
Inwoners per km2 1650
Plaatsen binnen deze gemeente Dalem, Gorinchem

Functies

Burgemeester Mw. drs. R.W.J. Melissant-Briene MSM (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. L.A. Onvlee (CDA),
Mw. M.J. Molengraaf-Vullers (ChristenUnie/SGP),
Dhr. I. Tekir MSc (D66),
Dhr. drs. P.C.J. Schefferlie (Democraten Gorinchem),
Mw. R. van Maaren (Fractie Van Maaren),
Mw. E.W.H. Hamann (Gorcum Actief),
Dhr. R.J.J. van Breemen (GroenLinks),
Dhr. J.C. Oostrum (PvdA),
Mw. E.L. Dansen (SP),
Dhr. B.C.S. Bahlman (Stadsbelang),
Mw. mr. A. Mager (VVD)
Locoburgemeester Dhr. D. van Zanten (Stadsbelang)
Raadsgriffier Dhr. H. Sepers BA
Raadslid Dhr. L.A. Onvlee (CDA),
Mw. J. van Oversteeg (CDA),
Dhr. ing. F.M.Th. Barth (ChristenUnie/SGP),
Mw. M.J. Molengraaf-Vullers (ChristenUnie/SGP),
Dhr. I. Tekir MSc (D66),
Dhr. M.S. Hassouna (D66),
Dhr. H. Chaaby (Democraten Gorinchem),
Dhr. K. van Willigen (Democraten Gorinchem),
Dhr. drs. P.C.J. Schefferlie (Democraten Gorinchem),
Mw. L.P.W. Pellikaan (Democraten Gorinchem),
Mw. R. van Maaren (Fractie Van Maaren),
Mw. E.W.H. Hamann (Gorcum Actief),
Dhr. R.J.J. van Breemen (GroenLinks),
Dhr. A. Koçak (PvdA),
Dhr. J.C. Oostrum (PvdA),
Dhr. M.A. Hachhouch (PvdA),
Mw. D. Stevens (SP),
Mw. E.L. Dansen (SP),
Dhr. B.C.S. Bahlman (Stadsbelang),
Dhr. G.J. van der Lee (Stadsbelang),
Dhr. H.J. van Mourik (Stadsbelang),
Dhr. J.M. Roeland (Stadsbelang),
Dhr. J. Wientjes (VVD),
Dhr. N. van Santen (VVD),
Mw. mr. A. Mager (VVD)
Secretaris Mw. H. Kromkamp
Wethouder J.P. van der Geest (CDA),
Dhr. R. van Doesburg (Democraten Gorinchem),
E.C.M. Kraaijeveld (PvdA),
Dhr. D. van Zanten (Stadsbelang)

Gemeenteraad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
Stadsbelang 4
Democraten Gorinchem 4
PvdA 3
VVD 3
ChristenUnie/SGP 2
SP 2
CDA 2
D66 2
Gorcum Actief 1
GroenLinks 1
Fractie Van Maaren 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)