Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postadres Postbus 59
4870 AB Etten-Leur
Telefoon (076) 750 35 00 (algemeen)
Internet https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl (algemeen)
https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/stuur-een-bericht/formulier (contact)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Etten-Leur
Archiefzorgdrager Werkplein Hart van West-Brabant
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Sociale zekerheid | Werkloosheid

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2015 Gemeente Etten-Leur
01-01-2015 Gemeente Halderberge
01-01-2015 Gemeente Moerdijk
01-01-2015 Gemeente Roosendaal
01-01-2015 Gemeente Rucphen
01-01-2015 Gemeente Zundert

Doel

Het Werkplein Hart van West-Brabant behartigt de belangen van de deelnemers op het gebied van de aan deze gemeenten in medebewind opgedragen wetgeving inzake werk en inkomen. Het Werkplein Hart van West-Brabant zorgt voor een rechtmatige, cliëntgerichte, efficiënte en effectieve uitvoering van de Wet werk en bijstand en aanverwante wetten en regelingen.

Financieel

Organisatiecode 0846

Grondslagen

Instellingsbesluiten (5) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Moerdijk/345833/345833_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-73852.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-74805.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-74986.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-75348.html
Wettelijke voorschriften (5) Algemene wet bestuursrecht
Archiefwet 1995
Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet werk en bijstand

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkplein Hart van West-Brabant
Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postadres Postbus 59
4870 AB Etten-Leur
Telefoon (076) 750 35 00 (algemeen)
Internet https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl (algemeen)
https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/stuur-een-bericht/formulier (contact)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina