Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Alblasserdam (Alblasserdam)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-10-2021 Op 26-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Cortgene 2
2951 ED ALBLASSERDAM
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 2
2950 AA ALBLASSERDAM
Telefoon 14 078 (algemeen)
Internet http://www.alblasserdam.nl (algemeen)
E-mail bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 10,0 km2
Aantal inwoners 20014
Inwoners per km2 2001
Plaatsen binnen deze gemeente Alblasserdam

Functies

Burgemeester Dhr. drs. J.G.A. Paans (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. A. Strop (CDA),
Dhr. T. Stam (ChristenUnie),
Dhr. M. Stout (D66),
Dhr. H.H. Erdogan (PvdA),
Dhr. J.C. Brand (SGP),
Dhr. H.F. Verweij (VVD)
Locoburgemeester Dhr. drs. P.J. Verheij RA (SGP)
Raadsgriffier Mw. I.M. de Gruijter
Raadslid Dhr. A. Strop (CDA),
Dhr. A.C. van 't Zelfde (CDA),
Mw. M. Deugd-Bos (CDA),
Dhr. P.J. Sterrenburg (ChristenUnie),
Dhr. T. Stam (ChristenUnie),
Dhr. M. Stout (D66),
Mw. I. Glavas (D66),
Dhr. H.H. Erdogan (PvdA),
Dhr. O. Yilmaz (PvdA),
Dhr. R. Zonnebeld (PvdA),
Dhr. W. Krimpen (PvdA),
Dhr. A. Brasser (SGP),
Dhr. C. van Werkhoven (SGP),
Dhr. H.C. Vliet (SGP),
Dhr. J.C. Brand (SGP),
Dhr. J.M. ten Hove (SGP),
Dhr. H.F. Verweij (VVD),
Dhr. J.M. Dekker (VVD),
Dhr. S. Barzas (VVD)
Secretaris Mw. S. van Heeren-de Keizer
Wethouder Dhr. J. Kraijo (CDA),
Mw. A.D. Zandvliet (PvdA),
Dhr. drs. P.J. Verheij RA (SGP)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP 5
PvdA 4
CDA 3
VVD 3
D66 2
ChristenUnie 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)