Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Grondkamer Noord Actief van 01-01-1958 t/m heden

Zie ook

Grondkamer Noord

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 12-11-2020
Actief van 01-01-1958 t/m heden

Adresgegevens

Postadres Postbus 40111
8004 DC Zwolle
Telefoon (088) 042 42 42 (algemeen)
Internet http://www.grondkamers.nl/ (algemeen)

Onderdeel van (1)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Aantekening Deze organisatie is onderdeel van het cluster Grondkamers.
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 12, 14, 21, 22
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
06-05-2015 TK 27924 nr. 63

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Onderdeel van een cluster

Taken & bevoegdheden

  • Bevorderen van goede pachtverhoudingen in Nederland;
  • toetsen van de inhoud van pachtovereenkomsten aan de dwingend rechtelijke bepalingen van Titel 7.5 Burgerlijk Wetboek (pacht);
  • prijstoetsing;
  • toetsen van overeenkomsten van korte duur, bepaling verpachte waarde.
  • Grondkamer Noord is verantwoordelijk voor provincies Friesland,Groningen en Drenthe

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina