Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Prolander Geldend van 22-03-2019 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Prolander

Geldend van 22-03-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Westerbrink 1
9405 BJ Assen
Postadres Postbus 50040
9400 LA Assen
Telefoon (0592) 365 000 (algemeen)
Internet https://www.prolander.nl (algemeen)
E-mail info@pro­lan­der.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Regeling Bedrijfsvoeringorganisatie Prolander
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Prolander

Bevoegdheden

Naast de op grond van de wet aan het bestuur toekomende bevoegdheden wordt door de provincies in afzonderlijke mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten vastgelegd welke bevoegdheden worden opgedragen aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

De bedrijfsvoeringorganisatie is rechtspersoon en kan derhalve medewerkers in dienst nemen.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Provincie Drenthe Gedeputeerde staten
01-01-2016 Provincie Groningen Gedeputeerde staten

Financieel

Organisatiecode 0871
KvK-nummer 64463052

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke voorschriften (4):

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina