Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Coöperatie ParkeerService UA

Zie ook

Coöperatie ParkeerService UA

Coöperatie ParkeerService U.A.

Adresgegevens

Bezoekadres Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort
Postadres Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort

Basisgegevens

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Coöperatie
Organisatietype Organisatie met overheidsbemoeienis

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Invloed (Artikel 1.3, lid 1b, WNT)
Terug naar begin van de pagina