Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hattem (Hattem) (GLD)

Zie ook

Gemeente Hattem (Hattem) (GLD)

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 1
8051 EZ HATTEM
Postadres Postbus 93
8050 AB HATTEM
Telefoon (038) 443 16 16 (algemeen)
Internet http://www.hattem.nl (algemeen)
E-mail gemeente@hattem.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 24,2 km2
Aantal inwoners 11745
Inwoners per km2 485
Plaatsen binnen deze gemeente Hattem
Totaal aantal zetels gemeenteraad 15

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. J.W. Wiggers (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. drs. T.B. Juk (CDA),
Dhr. A.S. Palland (ChristenUnie),
Dhr. E.P.J. Kort (D66),
Mw. M.L. Stapper-Bosman (PvdA),
Mw. G.J.T. Guldenaar (VVD)
Locoburgemeester Dhr. F.M. Hospers MA (CDA)
Raadsgriffier Mw. T. Weeda
Raadslid Dhr. drs. T.B. Juk (CDA),
Dhr. H. Kremer (CDA),
Dhr. M. van Duinen (CDA),
Mw. J.E. Duinen (CDA),
Dhr. A.S. Palland (ChristenUnie),
Dhr. J.H. Havinga (ChristenUnie),
Dhr. M.W. Kers (ChristenUnie),
Mw. G.J. Brouwer-de Jonge (ChristenUnie),
Dhr. E. Kwakkel (D66),
Dhr. E.P.J. Kort (D66),
Dhr. G.G. Winkel (PvdA),
Dhr. T. Keizer (PvdA),
Mw. M.L. Stapper-Bosman (PvdA),
Dhr. A. de Boer (VVD),
Mw. G.J.T. Guldenaar (VVD)
Secretaris Dhr. D.N.T. van der Weerd
Wethouder Dhr. F.M. Hospers MA (CDA),
Mw. M.A. Schippers (ChristenUnie),
Mw. C. Broekhuis-Bonte (PvdA)

Gemeenteraad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 4
CDA 4
PvdA 3
D66 2
VVD 2

Relaties (7)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7):

Terug naar begin van de pagina