Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling de Noordelijke Rekenkamer Geldend van 29-12-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling de Noordelijke Rekenkamer

Geldend van 29-12-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Doctor Nassaulaan 5
9401 HJ Assen
Postadres Doctor Nassaulaan 5
9401 HJ Assen
Telefoon (0592) 30 47 90 (algemeen)
Internet https://www.noordelijkerekenkamer.nl (algemeen)
E-mail bureaumanager@noordelijkerekenkamer.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling de Noordelijke Rekenkamer 2016
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder de Noordelijke Rekenkamer

Bevoegdheden

Aan de Noordelijke Rekenkamer komen de bevoegdheden toe als genoemd in hoofdstuk XIA van de Provinciewet en voorts de bevoegdheden die bij of krachtens wettelijk voorschrift aan provinciale rekenkamers worden toegekend.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
05-01-2016 Provincie Drenthe
05-01-2016 Provincie Fryslân
05-01-2016 Provincie Groningen

Financieel

Organisatiecode 0598

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan de Noordelijke Rekenkamer
Bezoekadres Doctor Nassaulaan 5
9401 HJ Assen
Postadres Doctor Nassaulaan 5
9401 HJ Assen
Telefoon (0592) 30 47 90 (algemeen)
Internet https://www.noordelijkerekenkamer.nl (algemeen)
E-mail bureaumanager@noordelijkerekenkamer.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina