Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Openbaar Lichaam Slibverwerking

Bevoegdheden

Ten behoeve van de behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen, is het Openbaar lichaam belast met en bevoegd tot:

a. het verwerven, houden, beheren en vervreemden voor de Waterschappen van aandelen in het kapitaal van HVC; I

b. het toetreden tot een ballotageovereenkomst, waaronder in elk geval de Ballotageovereenkomst B, met HVC;

c. het garant staan voor de verplichtingen van HVC krachtens door HVC gesloten overeenkomsten van geldlening, conform het bepaalde in artikel 7 van de Ballotageovereenkomst B;

d. het actief invulling geven aan het aandeelhouderschap in HVC door ketenontwikkelingen, onderling en met HVC te bespreken, die in brede zin verband houden met slibverwerking en duurzaamheid;

e. het, op basis van hoeveelheden tonnages door HVC verwerkt zuiveringsslib, factureren aan de Waterschappen;

f. het benoemen van een commissaris in de raad van commissarissen van HVC namens de Waterschappen;

g. het actief uitoefenen van de stemrechten verbonden aan de aandelen die het Openbaar lichaam in HVC houdt;

h. het goed uitvoering en inhoud geven aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid;

i. het bewaken en proactief invullen van de afspraken en normen op het gebied van corporate governance, zoals onder meer vastgelegd in de Nederlandse corporate governance code.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
01-04-2016 Hollandse Delta
01-04-2016 Hoogheemraadschap van Delfland
01-04-2016 Hoogheemraadschap van Rijnland
01-04-2016 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
01-04-2016 Rivierenland

Financieel

Organisatiecode 1030

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke voorschriften (3):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar Lichaam Slibverwerking
Bezoekadres Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina