Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Stark Geldend van 09-10-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Stark

Geldend van 09-10-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Dieselstraat 3
7903 AR Hoogeveen
Postadres Postbus 990
9400 AZ Assen
Telefoon (0592) 378 911 (algemeen)
Internet http://www.alescon.nl (algemeen)
http://www.alescon.nl/nl/over-alescon/adressen (contact)
E-mail info@alescon.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Stark
Archiefzorgdrager Stark

Bevoegdheden

Zie artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
09-10-2018 Gemeente De Wolden
09-10-2018 Gemeente Hoogeveen
09-10-2018 Gemeente Midden-Drenthe

Doel

De rechtspersoon heeft tot doelstelling: a. het bevorderen of uitvoeren van activiteiten welke gericht zijn op het creëren, bevorderen of in stand houden van werkgelegenheid voor natuurlijke personen die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt; b. natuurlijke personen, ongeacht de soort uitkering en/of wettelijke basis, door middel van persoonlijke begeleiding en ondersteuning (jobcoaching), te laten reïntegreren op de reguliere arbeidsmarkt, alles in de ruimste zin des woord; c. natuurlijke personen te laten participeren in de maatschappij, onder meer door arbeidsmatige dagbesteding.

Financieel

Organisatiecode 1041

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Stark
Datum van oprichting 09-10-2018
Bezoekadres Dieselstraat 3
7903 AR Hoogeveen
Postadres Postbus 990
9400 AZ Assen
Telefoon (0592) 378 911 (algemeen)
Internet http://www.alescon.nl (algemeen)
http://www.alescon.nl/nl/over-alescon/adressen (contact)
E-mail info@alescon.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina