Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Keuringsartsen voor de scheepvaart Actief van 01-01-2015 t/m heden

Zie ook

Keuringsartsen voor de scheepvaart

Laatst bijgewerkt op: 22-11-2019
Actief van 01-01-2015 t/m heden

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Aantekening

Dit is een cluster van zbo’s die niet onder de werking van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen valt. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden daarom niet in dit register benoemd.

Kaderwet zbo's van toepassing Nee

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Cluster van zbo's

Taken & bevoegdheden

Een aantal artsen in en buiten Nederland is door de minister van I&M aangewezen als keuringsarts voor de scheepvaart. De in Nederland aangewezen keuringsartsen voor de scheepvaart geven geneeskundige verklaringen voor de binnenvaart en voor de zeevaart af. De in het buitenland aangewezen keuringsartsen voor de scheepvaart geven uitsluitend geneeskundige verklaringen voor de zeevaart af. Daarnaast zijn er keuringsartsen erkend (de betreffende regelgeving maakt een onderscheid tussen aangewezen en erkende keuringsartsen) voor het afgeven van geneeskundige verklaringen voor zeevarenden zonder wachtfunctie en/of veiligheidstaken.

De lijst met aangewezen en erkende artsen staat op de ILT website en wordt maandelijks geactualiseerd. Zie: Keuringsartsen

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina