Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam Geldend van 01-12-2012 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam

Geldend van 01-12-2012 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Laan van Nieuw Blankenburg 10
3181 DA Rozenburg
Postadres Postbus 1300
3180 AH Rozenburg
Telefoon (088) 511 00 00 (algemeen)
Fax (088) 511 00 09
Internet http://www.gezamenlijke-brandweer.nl (algemeen)
E-mail info@gez-brandweer.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer

Bevoegdheden

Aan het algemeen bestuur komen alle taken en bevoegdheden toe voor zover die niet in deze regeling zijn overgelaten aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of een commissie.
Dienstverlening in de operationele uitvoering van de organisatie wordt geacht te vallen onder het mandaatsbesluit van de directeur.
De directeur is namens het dagelijks bestuur belast met de dagelijkse leiding over de gezamenlijke brandweer en handelt conform het door het dagelijks bestuur vastgestelde mandaatsbesluit.
De directeur beheert namens het dagelijks bestuur de financiƫn en de middelen van het O.L.G.B. en handelt conform het door het dagelijks bestuur vastgestelde mandaatsbesluit.
De directeur voert namens het dagelijks bestuur het personeelsbeheer en handelt daarin conform het door het dagelijks bestuur vastgestelde mandaatsbesluit.

Deelnemende organisaties (1)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1998 Gemeente Rotterdam

Financieel

Organisatiecode 0552

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke voorschriften (3):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Afkorting O.L.G.B.
Bezoekadres Laan van Nieuw Blankenburg 10
3181 DA Rozenburg
Postadres Postbus 1300
3180 AH Rozenburg
Telefoon (088) 511 00 00 (algemeen)
Fax (088) 511 00 09
Internet http://www.gezamenlijke-brandweer.nl (algemeen)
E-mail info@gez-brandweer.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina