Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Westrom Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Westrom

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres De Hanze 1
6041 PA Roermond
Postadres Postbus 1117
6040 KC Roermond
Telefoon +31 (0)475 389 898 (algemeen)
Fax +31 (0)475 389 890
Internet http://www.westrom.nl (algemeen)
E-mail westrom@westrom.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Westrom
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Roermond

Bevoegdheden

Ter uitvoering van de taken als genoemd in artikel 3 lid 1 sub a dragen de colleges hierbij middels delegatie hun wettelijke bevoegdheden en verplichtingen volledig over. Ter uitvoering van de taken als genoemd in artikel 3 lid 1 sub b en c verstrekken de colleges opdrachten aan Westrom.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2003 Gemeente Echt-Susteren
01-01-2003 Gemeente Leudal
01-01-2003 Gemeente Maasgouw
01-01-2003 Gemeente Roerdalen
01-01-2003 Gemeente Roermond

Financieel

Organisatiecode 0472
KvK-nummer 14114157

Grondslagen

Instellingsbesluiten (2) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Leudal/17505/17505_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-14430.html
Wettelijke voorschriften (5) Algemene wet bestuursrecht
Gemeentewet
Participatiewet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet sociale werkvoorziening

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Westrom
Bezoekadres De Hanze 1
6041 PA Roermond
Postadres Postbus 1117
6040 KC Roermond
Telefoon +31 (0)475 389 898 (algemeen)
Fax +31 (0)475 389 890
Internet http://www.westrom.nl (algemeen)
E-mail westrom@westrom.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina