Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Geldend van 27-05-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Geldend van 27-05-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Schonenvaardersstraat 9
7418 CC Deventer
Postadres Postbus 152
7400 AD Deventer
Telefoon (0570) 679 500 (algemeen)
Internet https://www.sallcondiensten.nl (algemeen)
https://www.sallcondiensten.nl/contact (contact)
E-mail info@sallcon.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Sallcon
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Deventer

Bevoegdheden

Zie artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2003 Gemeente Deventer
01-01-2003 Gemeente Olst-Wijhe

Financieel

Organisatiecode 0244

Grondslagen

Instellingsbesluiten (2) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deventer/CVDR600083/CVDR600083_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-27600.html
Wettelijke voorschriften (1) Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Sallcon
Bezoekadres Schonenvaardersstraat 9
7418 CC Deventer
Postadres Postbus 152
7400 AD Deventer
Telefoon (0570) 679 500 (algemeen)
Internet https://www.sallcondiensten.nl (algemeen)
https://www.sallcondiensten.nl/contact (contact)
E-mail info@sallcon.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina